Vårt tjänsteutbud

Vi erbjuder konsulttjänster med rätt kvalité där kunden alltid känner sig nöjd.

WELS projekterar, projektleder, designar, besiktigar, planerar och BIM-samordnar olika uppdrag inom fastighet, industri och samhällsbyggnad.

Har du frågor och vill veta mer om WELS?


Välkommen att kontakta oss direkt på:

Anders Wikström
VD
anders.wikstrom@wels.se
070-3254200

Projektering​​​​​​​

Vår huvudsakliga verksamhet är att utföra konsulttjänster inom fastighets-, industri- och infrastrukturprojekt. Merparten av våra projekterande konsulter har sin kompetens inom el-tele, VVS, fastighetsautomation och sprinkler. Vi kan även leda hela projekteringen eller delar av den.

Beställar- projektstöd

Vi kan hjälpa våra kunder genom att ingå i deras projektorganisation. Genom vår gedigna erfarenhet kan vi i tidiga skeden bidra till projektens framgång exempelvis inom BIM, strategisk rådgivning och projektplanering.

Besiktningar och kontroll

Vi utför entreprenadbesiktningar, installationssamordning samt löpande kontroller av entreprenader.

Tjänster inom hållbarhet miljö och energi

Vi utför klimatberäkningar, ljusberäkningar och energiberäkningar.

Organisationsstöd

Vi har flera medarbetare med mångårig ledarerfarenhet och stöttar gärna våra kunder i lednings- och organisationsfrågor.